MONOFILAMENT TEST

Prema preporukama Međunarodne dijabetičke federacije (IDF) pregled stopala trebate uraditi najmanje jednom godišnje.

Test za otkrivanje dijabetične polineuropatije (MONOFILAMENT TEST) se obavlja na primarnom nivou zdravstvene zaštite (Porodična medicina) obaveznim pregledom najmanje jednom godišnje.

Neophodno je što ranije otkriti početak dijabetične polineuropatije kod bolesnika sa šećernom bolešću, jer se pravovremenom terapijom taj proces može zaustaviti ili bar usporiti.

Kako se izvodi MONOFILAMENT TEST?

Test je u potpunosti bezbolan!

Pacijentu se pokaže monofilament te zamoli da okrene glavu ili zatvori oči.
Monofilmanetom se dodiruje stopalo na označenim područjima, te upiše odsustvo ili prisustvo osjećaja za dodir.

Nakon toga ljekar će izvršiti procjenu dobivenih rezultata i po potrebi preporučiti terapiju.

Spriječite nastanak dijabetične polineuropatije, najčešće komplikacije šećerne bolesti!

O nama Korisni linkovi Kontakt

Design & development: triptih
Copyright © 2013 Sva prava zadržana od strane autora!