Bazalni inzulin - pogledati Dugodjelujući inzulin

Beta ćelija - ćelija koja luči inzulin, a nalazi se na endokrinom dijelu gušterače u Langerhansovim otočićima.

Bjelančevine - uz vodu, najvažnije tvari u tijelu. Od prvenstvenog su značenja za rast i razvoj svih tjelesnih tkiva. Glavni su izvor tvari za izgradnju mišića, krvi, kože, kose, noktiju i unutarnjih organa, uključujuči srce i mozak.

Blefaritis - zapaljenje očnih kapaka. Najčešće zahvata rub oka, a može biti izazvan bakterijama, virusima i traumom.

BMI - Body mass index - pogledati Indeks tjelesne mase

Bolesti zubnog mesa - bolest potpornog aparata zuba.

Brzodjelujući inzulin - inzulin koji počinje djelovati 30 minuta nakon aplikacije i djeluje šest sati.

Bubrezi (nephro) - parni žljezdani organ mokraćnog sistema.

Bubrežna bolest (dijabetička nefropatija) - oštećenje bubrega izazvano šećernom bolešću. Karakterišu je visoke vrijednosti uree, kreatinina, kalija, mokraćne kiseline u krvi koju bubreg ne propušta. Ukoliko se ne liječi, dovodi do trajnog oštećenja bubrega.

Bubrežni prag glukoze - koncentracija glukoze u krvi na kojoj bubrezi propuštaju glukozu u mokraću i iznosi 7 mmol/l.

O nama Korisni linkovi Kontakt

Design & development: triptih
Copyright © 2013 Sva prava zadržana od strane autora!