Edem - otok mekih tkiva koji nastaje zbog povećane zapremine tečnosti među ćelijama. Može biti lokalizirani i generalizirani.

Edukacija pacijenata - jedan od ključnih elemenata u procesu liječenja pacijenata kako bi se pacijenti naučili živjeti sa dijabetesom s ciljem postizanja regulacije šećera i preveniranja komplikacija. Edukacija se vrši u savjetovalištima za dijabetes, a u edukacioni tim spadaju ljekar specijalista (internista, endokrinolog - dijabetolog), medicinska sestra i nutricionista.

Elektroencefalograf (EEG) - potpuno neinvazivna metoda mjerenja električke moždane aktivnosti.

Elektrokardiogram (EKG) - crtež kojeg proizvodi elektrokardiograf, uređaj koji bilježi električnu aktivnost srca u vremenu. Analiza različitih valova i vektora depolarizacije i repolarizacije dovodi do značajnih podataka u dijagnostici bolesti.

Elektromiografija (EMG) - funkcionalna dijagnostička metoda za ispitivanje funkcija nervnog sistema.

Endokrina žlijezda - proizvodi hormone, koji se oslobađaju u krv ili limfni sistem. Hormoni ulaze u krvotok, stoga se njihovo djelovanje projicira daleko od mjesta gdje su proizvedeni.

Endokrinolog - liječnik koji liječi ljude koji imaju problema sa endokrinim žlijezdama, kao što su dijabetes.

Enzim - biološki katalizator, tj. može utjecati na brzinu hemijske reakcije.

Epilepsija - ili padavica je teška i veoma rasprostranjena bolest nervnog sistema. Često se pojavljuje u djetinjstvu te ponekad ostaje kroz cijeli život. Manifestira se periodičnim, prolaznim napadima koji naglo nastaju, kratko traju i naglo prestaju. Mora se razlikovati od hipoglikemije.

Epistaksa - krvarenje iz nosa.

Erektivna disfunkcija - pogledati Impotencija

Esencijalna hipertenzija - hipertenzija nepoznatog uzroka koja se često javlja kod mlađih osoba (dijabetičara) do 30 godina i porodična anamneza je pozitivna (nasljeđuje se).

Euglikemija - pogledati Normoglikemija

O nama Korisni linkovi Kontakt

Design & development: triptih
Copyright © 2013 Sva prava zadržana od strane autora!