ŠEĆERNA BOLEST

Šećerna bolest ili dijabetes (lat. diabetes mellitus) označava skupinu metaboličkih poremećaja u čijoj osnovi je povišen nivo glukoze u krvi-hiperglikemija. Normalne vrijednosti glukoze na tašte su ≤ 6,1 mmol/l. Poremećen metabolizam glukoze nastaje uslijed neadekvatnog djelovanja inzulina, a ono je posljedica ili poremećaja u izlučivanju inzulina, ili poremećaja njegovog djelovanja, ili kombinacije navedenog.

Postoje 3 osnovna tipa dijabetesa: tip 1, tip 2, i gestacijski dijabetes, koji zahtjevaju i adekvatnu terapiju. Od ukupnog broja oboljelih tip 2 čini oko 90% pacijenata. Prevalenca ovog oboljenja je u porastu kako zbog nezdravog načina života, nedovoljne fizičke aktivnosti tako i zbog sve većeg izlaganja stresu.

Prema podacima IDF-a (Međunarodna dijabetična Federacija) iz 2012.godine više od 371 milion ljudi ima dijabetes, a polovina tog broja čine nedijagnostikovani pacijenti. U 2012.g. 4,8 miliona ljudi je umrlo zbog komplikacija dijabetesa.

Iako je učestalost šećerne bolesti različita između različitih naroda, možemo reći da od nje boluje više od 5% svjetskog stanovništva. Procjene govore da je u Bosni i Hercegovini 2010. godine sa dijabetesom živjelo 270.000 ljudi.

Najčešći simptomi dijabetesa su:
   • Polidipsija (pojačana žeđ i unos tekućine)
   • Poliurija (učestalo mokrenje)
   • Suhoća usta
   • Mršanje
   • Pretjerana potreba za hranom
   • Malaksalost, umor
   • Prolazno zamućenje vida
   • Svrbež kože
   • Gljivične infekcije
   • Usporeno zarastanje rana
   • Usporeno zarastanje rana

O nama Korisni linkovi Kontakt

Design & development: triptih
Copyright © 2013 Sva prava zadržana od strane autora!